De basiswet op de Privacy bij B + M

Het Algemeen Privacyreglement regelt de wet op de gegevensbescherming en treedt in werking op 25 mei 2018.

Kracht.

Het Algemeen Privacyreglement beschermt de rechten van natuurlijke personen, d.w.z. van mensen, en in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonsgegevens.

Het Algemeen Privacyreglement bevat richtlijnen voor de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot het gebruik/de verwerking van hun persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden.

Persoonlijke gegevens zijn alle informaties, die op een geïdentificeerde of een identificeerbare natuurlijke persoon, d.w.z. op een mens betrekking hebben.
Daarbij horen (ook) informatie zoals hun zakelijke of privé e-mailadressen, zakelijke of privé telefoonnummers, de beroepsfunctie van de persoon.

In dit verband hebben wij, samen met het Privacyreglement ook onze Algemene Verkoopsvoorwaarden aangepast en een Verwerkingsprocedure opgesteld. Verder hebben wij ons Privacy beleid op onze website geplaatst. In dit verband zal u o.a. over de actueel geplande opleidingen i.v.m. gegevensbescherming geïnformeerd worden.

Het idee achter de gegevensbescherming is eigenlijk logisch en in feite eenvoudig.

In ieder geval moet men bij elke stap rekening houden met de volgende principes:

  • Vertrouwelijkheid - d.w.z. de bescherming van persoonsgegevens tegen misbruik. Elke persoon, van wie de gegevens worden verwerkt/gebruikt, moet er zeker van zijn dat zijn gegevens niet bij onbevoegde derden terechtkomen.
  • Doelverbinding – d.w.z. dat persoonlijke gegevens enkel mogen worden gebruikt worden voor wettelijk toegestane doeleinden, zoals bv. Voor bedrijfsvoorbereiding, zakelijke transacties, incassoafhandeling, opgehaald of opgeslagen worden.
  • Gegevensminimalisatie – d.w.z. dat alleen persoonlijke gegevens worden verzameld of opgeslagen, voor zover deze zijn vereist binnen de wettelijk toegestane doelen. Als voorbeeld wordt de kennis van eventueel religieuze bekentenissen niet nodig is, bij een zakelijke transactie.
  • Transparantie – d.w.z. dat we voor elke record kunnen rechtvaardigen waarvoor we deze nodig hebben en hoe deze precies wordt verwerkt. Dit begint met het vastleggen van gegevens.
  • Het recht op informatie – Natuurlijke personen, van wie de persoonsgegevens verwerkt/gebruikt worden hebben gegevensbeschermingsrechten op informatie met betrekking tot hun eigen gegevens.
  • Wie dit wenst moet zijn overste onmiddellijk hierover informeren; deze informeert op zijn beurt onmiddellijk de B + M verantwoordelijke voor de Privacy.
  • Recht op verwijdering - Natuurlijke personen van wie de persoonsgegevens verwerkt/gebruikt worden hebben het recht om de verwijdering/gedeeltelijke verwijdering, voor wat betreft hun eigen gegevens te vragen. Dit kan natuurlijk alleen voor zover er geen wettelijke vereisten en/of verplichtingen voor verdere opslag bestaan (bv. boekhouding, contracten, incasso enz.). Als verwijdering/gedeeltelijke verwijdering gewenst is, moet de overste onmiddellijk worden geïnformeerd; op zijn beurt informeert hij/zij de B + M-verantwoordelijke voor de Privacy onmiddellijk.

Deze principes gelden voor de ganse B +M-groep en alle medewerkers(sters)!

Het is mogelijk, dat het bedrijf vanwege de Overheid gecontroleerd wordt. In dit geval is het wettelijk bepaald dat de Overheid met de nodige steun en bekwaamheid geholpen moet worden om een inzicht in de gegevensverwerkingsprocedures van het bedrijf te bekomen.

Wij zullen u hierover nog verder informeren.

De Baustoff + Metall
Directie